Участники киевского автоквеста отправятся на поиск пасхалок “от Сатоши Накамото”

Источник: https://bitfeed.ru/uchastniki-kievskogo-avtokvesta-otpravyatsya-na-poisk-pashalok-ot-satoshi-nakamoto/

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.