SEC приступила к рассмотрению заявки на запуск биткойн-ETF и запросила дополнительные вводные данные от сообщества

Источник: https://bitfeed.ru/sec-pristupila-k-rassmotreniyu-zayavki-na-zapusk-bitkojn-etf-i-zaprosila-dopolnitelnye-vvodnye-dannye-ot-soobshhestva/

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.